#arzkiyahai
1B Views
Toh Arz Kiya Hai... Takatak par farmao apne original shayris fatafat (Irshaad, Irshaad), Takatak par, farmao apne original shayris fatafat, Kyunki viral hone ka formula is only on MX Takatak! Je baat, toh jaldi se Kar Takatak Ban Takatak!! Hume intezar rahega aapke shayar andaaz ka - comedy with punchlines, motivational, broken heart - choice is yours. Don't forget to use #ArzKiyaHai Happy sharyri-ing!